Тринадесети годишен конкурс

Ideal Standard Баня на годината 2016

Оазис сред работната среда -  санитарните помещения в офиси клас „А“

Пламена Георгиева

X/Л

Оазис сред работната среда -  санитарните помещения в офиси клас „А“

 

Символите Х/Л произтичат от фолклора и днес също се откриват техни стилизирани интерпретации. Единият елемент допълва другия и двамата заедно съставляват едно цяло.

Интерпретацията на двата символа намери своето място в пространството на санитарен възел в офис сграда, където функционално мъжете и жените се разделят, но след това отново се събират.